•• Kesin Kayıt İçin Belgeler

Kesin kayıt için gerekli belgeler

› Öğrenci Bilgi Formu *

› Veli (Aile Reisi) İzin Belgesi *

› Öğrenci Velisine Ait Taahhütname *

› Öğrenci Taahhütnamesi *

› Öğrenim kurumuna veya eğitim programına kayıtlı olduğuna veya kayıt yaptırdığına dair onaylı ve fotoğraflı belgenin fotokopisi

› Öğrenciye ait onaylı, fotoğraflı nüfus cüzdan örneği fotokopisi

› İkematgah Belgesi

› Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğuna dair doktor raporu

› Savcılık veya Adli Sicil'den alınacak iyi hal belgesi

› Her öğrenci için 10 adet vesikalık fotoğraf

Not: İşaretli formlar kesin kayıt aşamasında Yurt Müdürlüğü'nce düzenlenecektir.

Samet VURAL